# عاشقانه

دلم تنگ میشود گاهی...

راهی برای رفتننفسی برای بریدنکوله بارم بر دوشمسافر میشوم گاهی...عشقی برای خواندنبغضی برای شکفتنخاطراتم در دستبازیچه میشوم گاهی...نگاهی در راهاعتمادی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید